Tag Archives: ช่อง MCOT HD (หมายเลข 30)

“ลาบานูน”พาเที่ยวชิมเมนูท้องถิ่นใต้หรอยๆ“อาเก๊าะ-ตูปะซูตง”ในรายการ “ปักษ์ใต้บ้านเรา” 

ระยะทางกว่า 1 พันกิโล จากเมืองหลวงสู่ใต้สุดของประเทศไทยกับ “ลาบานูน” 3 หนุ่ม เมธี อรุณ (ร้องนำ, กีตาร์) อนันต์ สะมัน (เบส) และ ณัฐนนท์ ศรีศรานนท์ (กลอง) ในรายการ “ปักษ์ใต้บ้านเรา”