Tag Archives: จังหวัดลำพูน

ไทยเบฟ ชวนเที่ยวงาน “River Festival Lamphun สีสัน เสียงสุข แห่งสายน้ำ” งานประจำปีริมฝั่งแม่น้ำกวง ครั้งที่ 1

ทางด้าน คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี แห่งไทยเบฟ ขยายพื้นที่การจัดงาน “River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” จาก 10 ท่าน้ำ Landmak ริมโค้งน้ำเจ้าพระยา ไปที่จังหวัดลำพูนเป็นครั้งแรก