Tag Archives: จราจล

เกิดความวุ่นวายที่รัฐสภาสหรัฐฯ ม็อบหนุน “ทรัมป์” บุกขวางคองเกรสรับรองชัยชนะ “โจ ไบเดน”

7​ มกราคม​ : ผู้ประท้วงฝ่ายสนับสนุนโดนัลด์ ทรัมป์ จำนวนมหาศาล บุกรุกอาคารรัฐสภา ทำให้การประชุมคองเกรสเพื่อรับรองชัยชนะการเลือกตั้งของนายไบเดน ต้องถูกระงับ⁣