Tag Archives: จดหมาย

ควันหลง “ศิลปินแห่งชาติ” ข้อข้องใจของแฟน “ลูกทุ่ง”

เขียนแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงแห่งปี 2563 รวม 6 ท่านไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว พอวันอังคารหรือวันพุธถัดมาก็ได้รับจดหมายปรับทุกข์ผูกมิตรจากแฟนเพลงลูกทุ่ง 2-3 ฉบับ แสดงความข้องใจมาว่า เหตุไฉน “ศิลปินลูกทุ่ง” จึงไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติบ้างเลย ในช่วงหลังๆ นี้