Tag Archives: คลองจั่น

ขอบคุณ “เคหะแห่งชาติ” ระงับ “คอนโด” คลองจั่น

ท่านผู้อ่านคงจะพอจำได้เมื่อประมาณต้นๆเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผมเขียนถึง “ฝันร้าย” ของชาวชุมชน “คลองจั่น” เขตบางกะปิ

คำชี้แจง “การเคหะฯ” กรณี “คลองจั่น” ฝันร้าย

เมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นผมเขียนถึง “ทุกข์ของชุมชนคลองจั่น…ในวันที่ฝันร้ายจะมาเยือน” เอาไว้ถึง 3 วันเต็มๆ กรณีจะมีรถไฟฟ้า มาผ่านหมู่บ้านนักกีฬาคลองจั่น บริเวณถนนนวมินทร์ ย่านบางกะปิ และการเคหะแห่งชาติ

ยืนข้าง “ชุมชนคลองจั่น” คัดค้าน “การสร้าง” คอนโดฯ

“มินิซีรีส์” ชุด “ฝันร้ายของชุมชนคลองจั่น” ของผมมาถึงตอน สุดท้ายแล้วครับ เพราะคำว่า “มินิ” ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องเล็กๆ เรื่องสั้นๆ เขียน 3 วัน 3 ตอนจบ จึงน่าจะพอดีๆ

ถมสระ “รื้อสวน” ทำคอนโดฯ อีก “ฝันร้าย” ของชาวคลองจั่น

เมื่อวานนี้ผมเขียนถึงโครงการ “ในฝัน” ของการเคหะแห่งชาติ ที่กลายเป็น “ฝันร้าย” ของชุมชนคลองจั่น เพราะจะมีการสร้าง “คอนโดฯ” ยักษ์ 4 แท่ง และสร้างอาคารสำนักงานการเคหะใหม่สูง 35 ชั้น เพื่อต้อนรับรถไฟฟ้าสายสีนํ้าตาล ณ หมู่บ้านชุมชนคลองจั่นด้านถนนนวมินทร์

ทุกข์ของชุมชน “คลองจั่น” ในวันที่ “ฝันร้าย” จะมาเยือน

ผมจะแว่บไปพักผ่อนกับญาติสนิทมิตรสหายกลุ่มหนึ่ง ที่จังหวัดหนึ่ง ซึ่งแม้จะไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก แต่ก็ ไม่มีเครื่องส่งแฟกซ์ให้ผมใช้ในการส่งต้นฉบับ…จึงต้องเขียนเรื่องแห้งๆ ทิ้งไว้สัก 2-3 วัน