Tag Archives: “ครอบครัว” เป็นสุข “ประเทศ” ก็เป็นสุข

“ครอบครัว” เป็นสุข “ประเทศ” ก็เป็นสุข

วันนี้ (14 เมษายน) ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของเทศกาลสงกรานต์และโบราณเรียกว่า “วันเนา” แปลว่าวันอยู่นิ่งๆ ห้ามด่าทอ ห้ามทะเลาะวิวาท มิฉะนั้นจะต้องประสบกับสิ่งไม่ดีงามไปตลอดทั้งปี