Tag Archives: ข้าราชการไทย

วัน “พ้นพงหนาม” แห่งชาติ ความสุขของข้าราชการไทย

วันนี้ 30 กันยายน 2563 เป็นวันส่งท้ายปีเก่าสำหรับปีงบประมาณ 2563 ครับ เพราะอย่างที่เราทราบ ปีงบประมาณจะเร็วกว่าปี ปฏิทิน 3 เดือน