Tag Archives: ข้อมูล

ฝาก “ปลัดมหาดไทย” ไว้ด้วย ช่วยดูแล “คนจน” 1 ล้านคน

เมื่อวานนี้ผมเขียนถึง “โฆษณา” หรือ “แจ้งความ” 4 สีเต็มหน้า 12 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันอังคารที่ 15 มีนาคม โดยหน่วยงานพิเศษหน่วยงานหนึ่งที่เรียกชื่อย่อๆ ว่า “ศจพ.”