Tag Archives: กาเหว่าที่บางเพลง

โทรจิตถึง “ม.ร.ว.คึกฤทธิ์” หาทางแก้ “กาเหว่า 2564”

เมื่อวานนี้ผมเขียนถึงนวนิยายเรื่อง “กาเหว่าที่บางเพลง” ของท่านอาจารย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ผมกลับไปหยิบจากตู้หนังสือมาอ่านใหม่

จาก “กาเหว่าที่บางเพลง” ถึง…“กาเหว่าที่บางกอก”

จากเหตุการณ์บ้านเมืองที่มีคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งลุกขึ้นมาแสดงความคิดที่ขัดแย้งกับขนบประเพณีและความเชื่อถือของคนไทย จนนำไปสู่การประท้วงที่วุ่นวายดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้