เสวนา “ฉลอง” 26 ปี “สภาการสื่อมวลชน”

สัปดาห์หน้า “สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” หรือเดิมคือ “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ” ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2540 ก็จะครบรอบปีที่ 26 แล้วครับ

ท่านผู้อ่านหลายท่านอาจจำได้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 เจ้าของบรรณาธิการและผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ทั้งหลายทั่วประเทศไทยได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมขององค์กรสมาชิกที่เป็นหนังสือพิมพ์

ครั้นเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่มีผลให้รูปแบบและช่องทางนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทำให้เกิดสื่อมวลชนรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลที่ปัจจุบันกำลังกลายเป็นสื่อหลักไปเสียแล้ว

ดังนั้น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่ท่านผู้อ่านคุ้นเคยจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ให้ครอบคลุมสื่อในรูปแบบใหม่ทุกแขนงดังที่ผมเคยเล่าไว้แล้วก่อนหน้านี้

แม้จะเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ภารกิจและจิตวิญญาณของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติยังคงเหมือนเดิมครับ

นั่นคือมุ่งเน้นในการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนให้ยึดมั่นในจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยถ่ายทอดภารกิจผ่านสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติที่เป็นชื่อใหม่ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ผมได้รับแจ้งจากท่านประธานคนปัจจุบัน คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ว่า

ในโอกาสที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจะมีอายุครบ 26 ปีในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคมนี้จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเช่นที่เคยทำมาทุกปีโดยมี 3 กิจกรรมหลักๆ ดังนี้

กิจกรรมแรกเป็นการสัมมนาสัญจรที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 3 หัวข้อได้แก่ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “BCG : โอกาสของการพัฒนาอีสาน” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการสื่อมวลชนฯ และอดีต รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามด้วยเรื่อง “บทบาทสื่อและองค์กรสื่อที่สังคมคาดหวัง” โดย ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และปิดท้ายด้วยการเสวนาเรื่อง “จริยธรรมสื่อกับความอยู่รอดทางธุรกิจของสื่อภูมิภาค” โดยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ

กิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดเวที “อนาคตประเทศไทยหลังเลือกตั้ง” ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 3 ก.ค. โดยการเชิญ ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข มาปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางการเมืองไทยในบริบทการเมืองโลก”, ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทย” และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เรื่อง “ทิศทางสังคมไทย”

สำหรับรายการนี้ถือเป็นกิจกรรมระดมทุน ผู้สนใจซื้อบัตรเข้าฟังได้ที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับ

สุดท้าย เป็นการจัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กฎหมายจริยธรรมสื่อจำเป็นหรือไม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ในวันอังคารที่ 4 ก.ค. เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด โดย พี่มานิจ สุขสมจิตร อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคนแรก

ต่อด้วยวงเสวนาในหัวข้อเดียวกันโดยมีนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องมาถกแถลงกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารและความคิดรอบด้าน

ติดตามรับชมได้ที่เพจของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ www.facebook/PressCouncilThailand/ และ www.facebook.com/ThaiPBS นะครับ

ในฐานะศิษย์เก่าสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ผมขอทำหน้าที่เชิญชวนผู้สนใจอนาคตของประเทศไทยและความเคลื่อนไหวของแวดวงวิชาชีพและวิชาการสื่อมวลชนร่วมฟังการปาฐกถาและการอภิปรายตามช่องทางที่แจ้งไว้

โอกาสเดียวกันนี้ ผมก็ขอให้กำลังใจเพื่อนพ้องสื่อมวลชนทั้งหลาย ให้ทำหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร และเข้มแข็งภายใต้จริยธรรมวิชาชีพที่พวกเราได้ร่วมกันกำหนดขึ้นมาอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นหลักและเป็นที่พึ่งของสังคมไทยโดยแท้จริง

ส่วนท่านผู้อ่านในฐานะประชาชน หากพบว่าการทำงานของสื่อมวลชนต่างๆไม่ชอบมาพากล หรือหมิ่นเหม่ต่อจริยธรรม อย่าลืมร้องทุกข์กล่าวโทษไปที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับ…ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ.

“ซูม”