เตรียมจัดใหญ่พร้อมกัน 4 ภาค ทั่วประเทศ “เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 8

ตอกย้ำความสำเร็จของการจัดงาน พร้อมสืบสานประเพณีดีงามต้อนรับปีใหม่ไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 กับงาน “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย”

ที่เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ใน 6 จังหวัดหลัก ของประเทศไทย ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 เมษายนนี้

เตรียมจัดใหญ่พร้อมกัน 4 ภาค “เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 8, สงกรานต์, ปีใหม่ไทย, วัฒนธรรม, เชียงใหม่, ภูเก็ต, ขอนแก่น, ซูมซอกแซก

ด้วยการผสานความร่วมมือขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ในทุกมิติจากหลายภาคส่วน โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวเรือใหญ่และผู้สนับสนุนหลัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร เครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน และชุมชนแต่ละท้องถิ่น

เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมตามแบบแผนประเพณีอันดีงามของไทย ที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติ สัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ที่นอกจากจะเป็นการ “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” ยังเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนและประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ 

เตรียมจัดใหญ่พร้อมกัน 4 ภาค “เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 8, สงกรานต์, ปีใหม่ไทย, วัฒนธรรม, เชียงใหม่, ภูเก็ต, ขอนแก่น, ซูมซอกแซก

ล่าสุดเตรียมตั้ง บริษัท สายน้ำแห่งวัฒนธรรม จำกัด เป็นหลักขับเคลื่อนผลักดันกิจกรรมให้เป็นกิจการวิสาหกิจเพื่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย และ นายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมในพิธีแถลงข่าว ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

โดยในปีนี้ “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ยังคงจัดเต็มไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจในแต่ละพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และความเป็นอัตลักษณ์ประจำพื้นถิ่น ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทุกพื้นที่ 4 ภาค 6 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ภาคกลาง จัดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร บน Landmark หลัก ริมโค้งน้ำเจ้าพระยา 11 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์, ท่ามหาราช, เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น , ท่ายอดพิมาน, ท่าสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และ ท่าศาลเจ้ากวนอู คลองสาน โดยมีไฮไลท์กิจกรรมเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย คือ แห่พระพุทธรูปประจำพระอารามทางน้ำ จาก 5 พระอารามหลวง ลอดอุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัด ช้อปสินค้าชุมชนในตลาดโบราณ และมหรสพความบันเทิงอีกมากมาย  โดยมีเรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการรับส่งฟรี ทั้ง 11 ท่าน้ำ ช่วงเวลา 08.30-17.00 น. ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566

เตรียมจัดใหญ่พร้อมกัน 4 ภาค “เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 8, สงกรานต์, ปีใหม่ไทย, วัฒนธรรม, เชียงใหม่, ภูเก็ต, ขอนแก่น, ซูมซอกแซก

ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ ถนนเจริญประเทศ จัดเต็มกิจกรรมเสริมความเป็นสิริมงคล ประเพณีดีงามของล้านนา อาทิ สักการะขอพรสรงน้ำพระพุทธรูปจากวัดตามทักษาเมืองทั้ง 9 / รับพรล้านนา รดน้ำดําหัวพ่อเฒ่าแม่แก่ / Workshop งาน Craft ล้านนากับแหล่งเรียนรู้อารยธรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านต้นน้ำ สล่าแดง และเรียนรู้การปั้นดินเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เครื่องประดับล้านนา ลูกปัดดิน ถ้วยกาแฟ / กาดหมั้ว ซุ้มกาดหมั้วครัวฮอม อาหารพื้นเมืองล้านนาต้นตำรับ และอาหารร่วมสมัยจากเชฟชุมชน / ช้อปผลิตภัณฑ์สินค้าประชารัฐ / ชมการแข่งขันตำบะหนุนโดยชาวบ้านชาวชุมชน และการแข่งขัน พูดจาประสาล้านนาโดยเยาวชน เป็นต้น ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566

และจังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อาทิ ขบวนแห่พระ /เทศกาลดนตรีวัยรุ่น การแสดงดนตรีหลากหลายประเภท ได้แก่ การแสดงขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนจักรคำคณากร ในวิหารวัดพระธาตุหริภุญชัย การแสดงวงดนดรีเครื่องเป่า Wind ensemble  และรถแห่วง Wind ensemble บน Landmark ต่างๆ รอบเมืองลำพูน /ช้อปผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน Community market ณ ถนนอินทยงยศ เป็นต้น ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566

เตรียมจัดใหญ่พร้อมกัน 4 ภาค “เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 8, สงกรานต์, ปีใหม่ไทย, วัฒนธรรม, เชียงใหม่, ภูเก็ต, ขอนแก่น, ซูมซอกแซก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดอุดรธานี ณ วัดสระแก้ว และลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชนไทพวน สรงน้ำพระพุทธรูป/ รดน้ำขอพรพ่อใหญ่ แม่ใหญ่ ไทยพวนบ้านเชียง ประเพณีดีงามที่สืบทอดมา   แต่ช้านาน และขบวนแห่ทางวัฒนธรรมซึ่งจัดทำโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566

และ จังหวัดขอนแก่น ณ วัดไชยศรี  ร่วมสืบสานประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี ทำบุญตักบาตรหน้าสิมอิ่มบุญสาวะถีวิถีสุข เจริญพระพุทธมนต์ บายศรีพระพุทธรูปและพระสงฆ์/ ก่อพระเจดีย์ทราย /พิธีสะเดาะเคราะห์วิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน ชมศิลปกรรมและวัฒนธรรมบ้านสาวะถี ผ่านการแสดงหมอลำสุดม่วน ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566

เตรียมจัดใหญ่พร้อมกัน 4 ภาค “เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 8, สงกรานต์, ปีใหม่ไทย, วัฒนธรรม, เชียงใหม่, ภูเก็ต, ขอนแก่น, ซูมซอกแซก

ภาคใต้ จัดที่จังหวัดภูเก็ต ณ วัดไม้ขาว และ Phuket Old town สนามหน้าชาร์เตอร์ (เมืองเก่าภูเก็ต) ร่วมกิจกรรมเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และตักบาตรข้าวสุก ณ วัดไม้ขาว ในวันที่ 13 เมษายน 2566 / ช้อปผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่สี่แยกชาร์เตอร์ และถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านเมืองเก่า เป็นต้น ระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 2566

นอกจากนี้ การจัดงาน “Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ยังคงสานต่อกิจกรรมดีงามด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ

“เก็บกลับ-รีไซเคิล” ที่เชื่อมโยง SX App (sustainability Expo Application) เพิ่มทักษะให้กับเยาวชน และตัวแทนชุมชน ด้วยการให้ความรู้ และแนะนำวิธีบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

“เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ที่ยังคงเน้นการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน และการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการลงพื้นที่เผยแพร่เรื่องราว บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ปลูกฝังความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของชุมชนตนเองจนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และความยั่งยืน

“ปั่นเพลินวิถีไทย Bike tour” กิจกรรมท่องเที่ยวด้วยจักรยาน-Scooter ไฟฟ้า ยังคงจัดต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชมบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนและสถาปัตยกรรมทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านฝั่งธนบุรีและพระนคร เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทาง Facebook: Water Festival Thailand   

RPST Photo Walk – Photo Talk “อร่อยจัด-ทรรศนา” ตอน กะดีจีน – พระนคร ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับเครือข่ายรักการถ่ายภาพและสายกิน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้อุดหนุนอาหารอร่อย และของที่ระลึกจากชุมชนตลอดเส้นทาง เช่น ขนมฝรั่งกุฏีจีน, น้ำมะตูม, ก๋วยตั๊ส, น้ำขิงปรุงอย่างเทศ, กะหรี่ปั๊บ, กะลอจี๊ เป็นต้น พร้อมบรรยายเกร็ดประวัติศาสตร์ชุมชน โดยอาจารย์ธีรนันท์ ช่วงพิชิต ร่วมกับ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, จุฬวิศว์ ศานติพงศ์, วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทาง Facebook: Water Festival Thailand   

ร่วมสืบสานประเพณี และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า พร้อม “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” กับเทศกาล “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 8 สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย “ชื่นอุรา น่าสบาย” ไปพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน นี้ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: Water Festival Thailand