เมืองนางาโนะ เตรียมจัดงานประดับไฟเซนโคจิ โอโมเตะซันโด บริเวณวัดเซนโคจิ 10-18 ธ.ค.นี้

เมืองนางาโนะของญี่ปุ่นเตรียมจัดงานประดับไฟเซนโคจิ โอโมเตะซันโด บริเวณวัดเซนโคจิ 10-18 ธ.ค.นี้

ข่าว, ญี่ปุ่น, งานประดับไฟเซนโคจิ, ท่องเที่ยว, วัดเซนโคจิ, เมืองนางาโนะ , ซูมซอกแซก

งานประดับไฟเซนโคจิ โอโมเตะซันโด (Zenkoji Omotesando Illumination) ประจำเมืองนางาโนะ เตรียมประดับไฟบนต้นไม้ริมถนนทอดยาว 1.8 กิโลเมตร ระหว่างสถานีรถไฟนางาโนะจนถึงวัดเซนโคจิ รวมถึงบริเวณรอบวัดเซนโคจิ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการจัดแสดงแสงสีภายใต้การกำกับดูแลของนักออกแบบพื้นที่ คุณโยชิมิ ฮาเซงาวะ (Yoshimi Hasegawa) ในธีม “แสงแห่งสันติภาพ (Light of Peace)” ขณะเดียวกัน อาคารหลักและวิหารของวัดเซนโคจิซึ่งเป็นสมบัติประจำชาติ จะมีการประดับไฟควบคู่ไปกับการแสดงดนตรีเพื่อสร้างประสบการณ์แสงสีเสียงในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

เค้าโครงงานกิจกรรม

ชื่องาน: นางาโนะ ดีไซน์ วีค: งานประดับไฟเซนโคจิ โอโมเตะซันโด (NAGANO DESIGN WEEK Zenkoji Omotesando Illumination)

วันที่: ประดับไฟในเมือง 23 พ.ย. 2565 – 12 ก.พ. 2566
ตั้งแต่ 17:00 น. – 22:00 น.
ประดับไฟในวัดเซนโคจิ 10-18 ธ.ค. 2565
ตั้งแต่ 17:00 น. – 20:00 น.