การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับเป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย และจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 67

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67, ซูมซอกแซก

เพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติ โดยการส่งผลงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม เข้าประกวดโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน และนำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67, ซูมซอกแซก

นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมอย่างกว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67, ซูมซอกแซก

ในครั้งนี้มีศิลปินไทยส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 202 คน รวมผลงานทั้งสิ้น 277 ชิ้น จากผลการคัดเลือกและตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ ปรากฏว่ามีผลงานศิลปกรรมได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 18 รางวัล และผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 63 ชิ้น

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67, ซูมซอกแซก

ผลงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 17 เมษายน พ.ศ.2565 เปิดให้เข้าชมระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวันพุธ-อาทิตย์ (เว้นวันจันทร์และวันอังคาร) หลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดง ณ สถาบันศิลปะในส่วนภูมิภาคต่อไป