ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์สะท้อนภาพหาชมยาก 2 ชุด เริ่มจำหน่ายพร้อมกัน 23 ธ.ค.นี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกอันเป็นที่สุดของคนไทย จำนวน 2 ชุด ได้แก่ “ชุดที่ระลึกงานเปิดอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช” บันทึกภาพพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์

ข่าว, ไปรษณีย์ไทย, แสตมป์, โรงพยาบาลศิริราช, สถานีกลางบางซื่อ, รถไฟ, ไทย, ซูมซอกแซก

และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงพยาบาลศิริราช ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าว, ไปรษณีย์ไทย, แสตมป์, โรงพยาบาลศิริราช, สถานีกลางบางซื่อ, รถไฟ, ไทย, ซูมซอกแซก ข่าว, ไปรษณีย์ไทย, แสตมป์, โรงพยาบาลศิริราช, สถานีกลางบางซื่อ, รถไฟ, ไทย, ซูมซอกแซก

โดยมีภาพ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ซึ่งถือเป็นโครงการสุดท้ายที่ ร. 9 พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลศิริราช ประกอบกับความร่วมแรงร่วมใจจากคนไทยทั้งประเทศที่บริจาคสมทบทุนก่อสร้างอาคารและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จนสำเร็จลุล่วงเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม เป็นพื้นหลัง โดยแสตมป์ชุดนี้ราคาชุดละ 45 บาท ( 1 ชุดมี 5 ดวง)  พร้อมซองวันแรกจำหน่าย 64 บาท ( 1 ชุดมี 2 ซอง)

ข่าว, ไปรษณีย์ไทย, แสตมป์, โรงพยาบาลศิริราช, สถานีกลางบางซื่อ, รถไฟ, ไทย, ซูมซอกแซก

พร้อมด้วยแสตมป์ “ชุดสถานีกลางบางซื่อ” ที่สุดแห่งศูนย์กลางระบบรางในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของไทยที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรางแบบครบวงจร ถือเป็น “Grand Station” แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นสถานีศูนย์กลางระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยแสตมป์ชุด สถานีกลางบางซื่อนี้ จัดจำหน่ายในราคาชุดละ 20 บาท (1 ชุดมี 4 ดวง) พร้อมซองวันแรกจำหน่าย 32 บาท

ข่าว, ไปรษณีย์ไทย, แสตมป์, โรงพยาบาลศิริราช, สถานีกลางบางซื่อ, รถไฟ, ไทย, ซูมซอกแซก

แสตมป์ทั้ง 2 ชุด มีกำหนดวันแรกจำหน่ายพร้อมกันในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ พิพิธภัณฑ์แสตมป์สามเสนใน และทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการไปรษณีย์ โทรศัพท์ 02-573 5480, 02-573 5463