มิวเซียมสยาม ชวนย้อนเวลาไปกับงาน Night at the Museum ครั้งที่ 11 “Night Talk กลับกาลเก่ามาเล่ากัน”

มิวเซียมสยาม ขอชวนทุกคนย้อนเวลาพร้อมเปิดประสบการณ์ย้อนรอยมรดกทางปัญญาและความคิด เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเก่า แลกแนวคิดใหม่ ด้าน ศิลปะ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และผังเมืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ในงานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum ครั้งที่ 11 Night Talk กลับกาลเก่ามาเล่ากัน โดยจะจัดขึ้น 3วัน วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม ถึง วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. ณ มิวเซียมสยาม

ข่าว, มิวเซียมสยาม, Night at the Museum, เทศกาล, ท่องเที่ยว, พิพิธภัณฑ์, กลางคืน, ซูมซอกแซก

ไฮไลท์สำคัญของปีนี้เรียกว่าสุดเซอร์ไพรส์กับ กิจกรรม Museum Talk โดยมิวเซียมสยามจะพาทุกคนทะลุเวลากลับกาลเก่าย้อนฟัง ย้อนดู และเข้าใจ ในความเชื่อมโยงเกี่ยวประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ , สถาปัตยกรรม บริบทแวดล้อม บุคคล วัตถุสำคัญ ของอาคารมิวเซียมสยาม เนื่องในโอกาสที่จะมีอายุครบ 100 ปี ในปี 2565 นี้ รวมถึงสถานที่สำคัญอื่นๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และ สถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญทางศิลปวัฒนธรรม เชื่อมต่อแนวคิดการพัฒนาผังเมือง อนาคตเมืองกรุง จากบุคคลผู้ทรงอิทธิพลระดับบิ๊กเนมของประเทศจากหลายสาขาอาชีพ อาทิ นักการเมือง นักประวัติศาสตร์ ศิลปิน นักพัฒนาผังเมือง วงการช่างภาพ และสื่อมวลชนระดับบิ๊กกว่า 30 คน ที่มิวเซียมสยามได้เชิญชวนมารวมตัวกันเล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างกันเป็นครั้งแรก

โดยทั้งหมดนี้พร้อมใจกันตบเท้ามาเล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์บนเวทีแบบขอเดี่ยวไมโครโฟน จัดหนักด้วยเนื้อหาการเล่าแบบสดร้อน ตรงประเด็น โดยมี ผู้ดำเนินรายการระดับบิ๊กเนมของเมืองไทยทำหน้าที่พูดคุยกับเหล่าบิ๊กเนมทั้งหมด แบบหมัดต่อหมัด นำโดย ต๊ะ พิภู พุ่มแก้วกล้า, จอมขวัญ หลาวเพ็ชร และ อ๊อฟ ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ กับ เรื่องเล่ามากมายจากบุคคลสำคัญ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 พบกับ คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ เล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์และ ความเป็นเมือง, ศ. พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เล่าเรื่อง วังหลวง ศูนย์กลางแห่งสยาม รัตนโกสินทร์, รตอ.พงศกร ขวัญเมือง เล่าเรื่อง กรุงเทพฯ กับการออกแบบเมืองเพื่อทุกคน, หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์  เล่าเรื่อง บ้านจักรพงษ์ – อดีต ปัจจุบัน และอนาคต, ดร. รสิตา สินเอกเอี่ยม เล่าเรื่อง กรุงเทพฯ ความหมายของเมืองเมื่อแรกสร้างถึงปัจจุบัน และคติที่ปรากฎูรูปยังปัจจุบัน, คุณธีรนันท์  ช่วงพิชิต ชุมชนมุสลิมในเกาะรัตนโกสินทร์ที่หายไป, รศ.ดร. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ เล่าเรื่อง รู้จักวังเจ้านายท้ายวัดพระเชตุพนฯ, คุณโลจน์ นันทิวัชรินทร์ เล่าเรื่อง แค่ยกย้ายแต่ไม่สลายสูญ:ท้องพระโรงวังพระองค์เจ้างอนรถ จากมิวเซียมสยามสู่วัดราชาฯ, ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ เล่าเรื่องบางกอกคอนเนค ประวัติศาสตร์ ผังเมือง เชื่อมผู้คน ปิดท้ายวันแรกด้วย คุณโตมร ศุขปรีชา เล่าเรื่อง มรดกวัฒนธรรม ชีวิตและความหมายของเมือง

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 พบกับ คุณศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ เล่าเรื่อง พุทธ แบบผีๆ กับพราหมณ์แบบไทยๆในคติความเชื่อการสร้างเมืองกรุงเทพฯ, ผศ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง เล่าเรื่อง หลักเมือง เสาชิงช้า และเทพอารักษ์ประจำเมือง, รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี เล่าเรื่อง ป้อมบางกอก กบฏมักกะสัน และทหารฝรั่งเศส, ดร.ภีร์ เวณุนันทน์ เล่าเรื่อง เกือกม้า เปลือกหอยมุก และโบราณคดีในพื้นที่มิวเซียมสยาม, คุณนักรบ มูลมานัส เล่าเรื่อง เล่นแร่แปรภาพ ประวัติศาสตร์ความทรงจำของการถ่ายภาพยุคแรกในสยาม สู่แรงบันดาลการสร้างนิทรรศการศิลปะ, คุณชนัญญา เตชจักรเสมา (พ้อยท์ออฟวิว) เล่าเรื่อง ใดใดในโลกล้วนประวัติศาสตร์, คุณทรงกลด บางยี่ขัน เล่าเรื่อง 10 สิ่งน่าดูในสถานที่ที่คุณอาจไม่รู้ว่าน่าไปเที่ยว, มล.ดิศปนัดดา ดิศกุล เล่าเรื่อง เมือง ผู้คน ชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค เล่าเรื่อง Creative Economy บนเมืองที่มีรากวัฒนธรรม, ปิดท้ายวันที่สองด้วย คุณบวรเวท รุ่งรุจี เล่าเรื่อง วางเมือง กรุงเทพฯ ใหม่ในแบบที่อยากเห็น

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 พบกับ คุณธนภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล เล่าเรื่อง รู้จักวัด ถอดรหัสกรุงเทพฯ, ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง เล่าเรื่อง เวียง+วัง : ความสัมพันธ์ระหว่างวังเจ้านายกับพัฒนาการทางกายภาพของเมืองกรุงเทพฯ, ผศ.ดร.พินัย สิริเกียรติกุล เล่าเรื่อง วังเจ้านายใต้มิวเซียมสยาม: รูปแบบสันนิษฐานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์, คุณจิระนันท์  พิตรปรีชา เล่าเรื่อง มิวเซียมสยามกับการเล่าประวัติศาสตร์แนวใหม่, คุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา (รอมแพง) เล่าออกเรื่อง การเล่าประวัติศาสตร์ ผ่านมุมปากกานักเขียน, คุณกฤช เหลือลมัย เล่าเรื่อง เล่าออกรส ประวัติศาสตร์ผ่านมุมปาก, คุณตุลย์  หิรัญญลาวัลย์ เล่าเรื่องผ่านเลนส์, คุณทายาท เดชเสถียร และ  คุณพิศาล แสงจันทร์ (บอล ยอด หนังพาไป) เล่าเรื่อง กรุงเทพเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่? มองเมืองจากมุมมองนักเดินทาง, ผศ.ดร.พิชญ์  พงษ์สวัสดิ์ เล่าเรื่อง กรุงเทพฯ ใหม่ การสถาปนาใจกลางด้วยรางรถไฟฟ้า, ปิดท้ายวันสุดท้าย ด้วย รศ.ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ เล่าเรื่อง กรุงเทพฯ แข็งแกร่ง ความแข็งแรงของเมืองที่สร้างได้

นอกจากกิจกรรมไฮไลท์ Museum Talk แล้ว มิวเซียมสยามยังมีนิทรรศการ กิจกรรมทัวร์เดินดูเมือง และ  เวิร์คช็อป (workshop) เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ร่วมสนุกกันได้ทั้งทาง Online และในพื้นที่ On ground ได้แก่

  • นิทรรศการพิเศษภาพถ่ายรอบเกาะรัตนโกสินทร์ Siam Nice Night โดยคุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่างภาพสายสตรีทผู้มากประสบการณ์ที่รั้งตำแหน่ง Leica Ambassador และ หนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนสังเคราะห์แสง : SCHOOL OF PHOTOGRAPHIC ARTS พร้อมกับการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการของมิวเซียมสยาม ฟรี! ทั้งนิทรรศการถอดรหัสไทย และนิทรรศการหวยแหลก แตกประเด็นคนเล่นหวย  พร้อมชวนลงไปดู SITE MUSEUM มิวเซียมใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ สถานีรถไฟใต้ดิน MRT สนามไชย โดยนิทรรศการทั้งหมดจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
  • Museum Trip แบ่งออกเป็น สองกิจกรรม คือ PHOTO WALK night-trip ทัวร์ถ่ายภาพยามเย็นรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยคุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ เริ่มตั้งแต่เวลา เวลา 16.00-19.00 น. โรงเรียนสังเคราะห์แสง: SCHOOL OF PHOTOGRAPHIC ARTS และ กิจกรรม Night Walk x Talks in the Old Town (เดินลุยคุยเรื่องเมืองเก่า) ทัวร์พื้นที่เชิงประวัติศาสตร์ โดย รศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรมราชบัณฑิตยสภา โดยกิจกรรม Night Walk + Talks in the Old Town (เดินลุยคุยเรื่องเมืองเก่า) จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ เวลา 12.00 น. ผ่าน Link google form บนช่องทาง เพจ FB Museumsiam  รับจำนวนจำกัด 30 คน ต่อวันเท่านั้น
  • Museum Night Tour Online  กิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนออนไลน์ ผ่านการเล่าเรื่องราว ไปกับเครือข่ายพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ที่จะมาร่วมเปิดประสบการณ์ผ่านมุมมอง ประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดรวม 18 แห่ง วันละ 6 พิพิธภัณฑ์ด้วยกัน อาทิ วันที่ 17 ธ.ค 64 พบกับ การเล่าเรื่องจาก มิวเซียมสยาม,พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์, พิพิธบางลำพู, หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, วันที่ 18 ธ.ค 64 พบกับ การเล่าเรื่อง จาก 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  อพวช. จ.ปทุมธานี , พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. จ.ปทุมธานี ,พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  อพวช. จ.ปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  อพวช.  จ.ปทุมธานี , จัตุรัสวิทยาศาสตร์  อพวช.  @เดอะสตรีท รัชดา, วันที่ 19 ธ.ค 64 พบกับการเล่าเรื่องจาก อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จ.สมุทรสงคราม, พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จ.นครราชสีมา, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่ง จ.น่าน
  • โดยรับชมกิจกรรม Museum Night Tour Online ได้ผ่านช่องทาง FB Live มิวเซียมสยาม หรือเพจ Museumsiam ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
  • กิจกรรม Workshop ศิลปะบนเกาะรัตนโกสินทร์ ตำนานยักษ์ท่าเตียน โดยคุณต้นพงษ์ สิทธิพงษ์  หัวหน้าห้องสมุดแมววัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวาดภาพลายเส้นศิลปะไทย  จะมาเล่าเรื่องราวตำนานยักษ์ท่าเตียนและประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้เด็กๆและเยาวชนได้รู้จักและสอนการระบายสีผ่านภาพวาดลายเส้น เริ่มร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ใน วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 – 20.00 น. เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี  รับจำนวน 60 คน  รอบละ 30 คน  มี 2 รอบ (17.00-18.00 น. และ 18.30-20.00 น.) และ กิจกรรม เล่านิทานประวัติศาสตร์พื้นที่ผ่านตัวละครหุ่นเงา “หุ่นเงา นิทานใบไม้และบ้านของเรา” กิจกรรมรู้จักตัวละครหุ่นเงาผ่านเรื่องเล่าจากเกาะรัตนโกสินทร์ สอนให้รู้จักวัสดุธรรมชาติรอบตัว เช่น ใบไม้ สามารถประดิษฐ์ทำตัวละครต่างๆ  สาธิตการทำหุ่นนำมาประกอบการเล่านิทานวิทยากรโดยคุณเจริญพงศ์ ชูเลิศ เริ่มร่วมสนุกกับกิจกรรม ได้ในวันเสาร์ที่ 18 และอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 – 20.00 น. สำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี  รับจำนวน 60 คน  รอบละ 30 คน  มี 2 รอบ (17.00-18.00 น. และ 18.30-20.00 น.) ณ ห้องคลังความรู้มิวเซียม

นอกจากจัดเต็มกิจกรรมที่มากด้วยความสนุกแล้ว เรื่องอาหารการกินปีนี้มิวเซียมสยามเชิญชวนเหล่า FOOD TRUCK มาร่วมออกร้านทั้งอาหารแบบจานด่วนและอาหารทานเล่นพร้อมเสริฟเบาๆ ให้คลายหิวระหว่างเที่ยวชมร่วมกิจกรรมไปกับเราอีกด้วย

เตรียมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับงานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum ครั้ง 11 Night Talk กลับกาลเก่ามาเล่ากัน รายงานตัวพร้อมกัน ตั้งแต่ วันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ มิวเซียมสยาม MRT สนามไชย ทางออก 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดและร่วมรับชมทาง FB Live ได้ทาง www.facebook.com/museumsiamfan ทางเว็บไซต์ www.museumsiam.org หรือโทร 02-225-2777