ฟ้าใหม่ “กรมพัฒนาชุมชน” ไม่ใช่ “ลูกเมียน้อย” อีกแล้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมเขียนถึงข่าวแจกของทางราชการที่ผมเห็นว่าดีมาก และมีประโยชน์มากแก่พี่น้องชาวชนบท ว่าด้วยการเปิด “แพลตฟอร์ม” ขายของทางออนไลน์ขึ้นมาใหม่ แพลตฟอร์มหนึ่ง

นั่นก็คือ www.jubjaai.com หรือ “จับจ่ายดอทคอม” โดยความร่วมมือของกรมการพัฒนาชุมชน, บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น, และบริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม

เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า OTOP จากหมู่บ้านทั่วประเทศ

เนื่องจากข่าวที่ส่งมาไม่มีรายละเอียด ก่อนเขียนผมจึงคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชนโดยตรง เพื่อที่จะอ่านรายละเอียดของข่าวนี้อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากจะได้อ่านข่าวตั้งเว็บไซต์ช่วยขายของให้ชาวบ้านที่ว่าแล้ว ผมยังอ่านเจออีกข่าวหนึ่งในหน้าแรกของเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชนนั่นเอง

เนื้อหาสาระของข่าวที่ผมอ่านเจอโดยไม่ตั้งใจ แต่อ่านแล้วรู้สึกตื่นเต้นดีใจจนอดมิได้ที่จะนำมาเขียนถึงในวันนี้มีย่อๆ ดังนี้ครับ

“เมื่อวันที่ 22 กันยายน อธิบดี พช.(ปัจจุบัน) นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นาย สมคิด จันทมฤก) ว่าที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนที่ 30 พร้อมฝากต่อภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน”

มีภาพการมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ และการนั่งประชุมหารือเต็มคณะต่อหน้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมการพัฒนาชุมชนอีกหลายภาพ

ท่านอธิบดีปัจจุบันได้กล่าวถึงงานหลักๆ ของกรม ซึ่งมีหลายประการ พร้อมทั้งย้ำฝากให้ท่านอธิบดีใหม่ช่วยดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในหมู่บ้านชนบทต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งท่านว่าที่ อธิบดีก็ได้รับฝากไว้ ด้วยการยืนยันต่อที่ประชุมอย่างหนักแน่น

ท่านผู้อ่านที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาโดยตลอด โดยเฉพาะข่าวการโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงต่างๆ คงจะทราบดีแล้วว่าอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนปัจจุบัน หรือคนที่ 29 นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จะว่างลงในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ สืบเนื่องจากปลัดท่านเดิมเกษียณอายุราชการ

ในวาระเดียวกันนั้นเอง ทางกระทรวงมหาดไทยก็เสนอให้ ครม.แต่งตั้งท่านรองปลัดกระทรวงมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนใหม่และจะมารับงานในวันที่ 1 ตุลาคม เช่นเดียวกัน

ที่ผมบอกว่า ผมอ่านข่าวการมาเยี่ยมของอธิบดีใหม่ และการฝากงานของท่านอธิบดีเก่าแล้วรู้สึกปลื้มใจระคนดีใจ ก็เพราะผมเป็นกองเชียร์หรือแฟนคลับของกรมการพัฒนาชุมชนคนหนึ่ง

เคยมีส่วนร่วมงานกับกรมนี้มาพอสมควรในอดีต ยังจำได้ดีถึงบทบาทอันสำคัญยิ่งของเจ้าหน้าที่ของกรมโดยเฉพาะในระดับจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านทั่วประเทศ…ในการลงไปคลุกคลีกับประชาชนเพื่อพัฒนาและดูแลสารทุกข์สุกดิบต่างๆอย่างใกล้ชิด

แต่ผมเองก็มีข้อสังเกตประการหนึ่งว่า ในยุคที่พวกผมไปประสานงานนั้น ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะในระดับสูงๆดูเหมือนจะมีความรู้สึกว่าตนเองเป็น “ลูกเมียน้อย” ของกระทรวงมหาดไทยอยู่พอสมควร

ปกติแล้วตำแหน่งอธิบดีของกรมต่างๆในประเทศไทย ล้วนเป็นที่ปรารถนาของข้าราชการ…แต่เคยมีบางยุคที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กลับไม่ค่อยเป็นที่ปรารถนาของข้าราชการมหาดไทยเท่าใดนัก

บางท่านเป็นอธิบดีอยู่ดีๆ ก็ขอย้ายตัวเองไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งแม้ซีจะเท่ากัน แต่โดยศักดิ์ศรีแล้วอธิบดีต้องเหนือกว่าผู้ว่าฯ

จึงเป็นเรื่องแปลกที่อธิบดีกรมนี้ ซึ่งก็ได้รับเลือกมาจากผู้ว่าฯ นั่นแหละ ขอย้ายตัวเองกลับไปเป็นผู้ว่าฯ อีกหน

ผมห่างเหินกรมการพัฒนาชุมชนมากว่า 25 ปีแล้ว ดีใจที่ได้เห็นความแข็งแกร่งและความมีชื่อเสียงของกรม…โดยเฉพาะปีนี้ท่านอธิบดีได้รับเลือกขึ้นเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย…ทำให้ผมรู้สึกดีใจมากๆ

ครั้นเมื่อมาอ่านข่าวว่าท่านรองปลัดที่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มาอย่างตั้งใจ พร้อมประกาศเจตนารมณ์จะทำงานในฐานะ “หัวหน้า” ของกรมอย่างเต็มที่ ผมก็ยิ่งตื่นเต้นยินดีขึ้นไปอีก

นับจากนี้ไป กรมนี้คงไม่ใช่ “ลูกเมียน้อย” อีกต่อไปแล้ว… เพราะได้เปลี่ยนสถานะมาเป็น “ลูกเมียหลวง” นับตั้งแต่วันที่ท่านอธิบดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่นั่นเอง

ก็ขอให้รักษาสถานภาพของการเป็น “ลูกเมียหลวง” ของกรมการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านานนะครับ

อย่าให้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราว เฉพาะ พ.ศ.นี้ก็แล้วกันครับ!

“ซูม”

ข่าว, จับจ่ายดอทคอม, OTOP, กรมการพัฒนาชุมชน, ขายของ, ออนไลน์, ซูมซอกแซก