เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตั้งเป้าเป็นศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ปลอดโควิด-19

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมเดินหน้าเปิดเมือง ตั้งเป้าเป็นศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าปลอด
โควิด-19 ยกระดับมาตราการความปลอดภัยขั้นสูงสุด 7 มาตรการ ของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และคณะกรรมการกลุ่มการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทย

ข่าว, เปิดห้าง, เดอะมอลล์ กรุ๊ป, ศูนย์การค้า, โควิด 19, ซูมซอกแซก

โดยเฉพาะมาตราการพนักงานปลอดโควิด -19 ทุกคน และมาตรการสาธารณสุขในพื้นที่ครบทุกมิติ เพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการด้วย
พนักงานทุกคนต้องผ่านการคัดกรองด้วยการตรวจ ATK ในวันแรกของการปฏิบัติงาน ทั้งพนักงานกลุ่มเดอะมอลล์ พนักงานผู้แทนขาย พนักงานร้านค้า และพนักงาน OUTSOURCE รวมกว่า 
10,000 คน และพนักงานทุกคนต้องผ่านการฉีดวัคซีนโควิด-19 อีกทั้งมีการคัดกรองรายวันและ
รายสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

พร้อมมาตรการสาธารณสุขเชิงรุกในพื้นที่ครบทุกมิติ ทำการ BIG CLEANING ครั้งใหญ่ทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้วของศูนย์การค้า รวมทั้งการทำความสะอาดฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศ และตรวจวัดค่าปริมาณคลอรีนในน้ำ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 
ก่อนเปิดบริการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือทุกแห่ง ในวันที่ 1 กันยายน 2564

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกค้าเป็นสำคัญยิ่ง เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอประกาศตั้งเป้าเป็นศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าปลอดโรคติดเชื้อโควิด -19 ด้วยการเพิ่มความมั่นใจในมาตรการปลอด
โควิด -19 ของพนักงานผู้ให้บริการทั้งในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า โดยได้กำหนดให้พนักงานทุกคน 
ทั้งพนักงานห้างสรรพสินค้า พนักงานผู้แทนขาย พนักงานร้านค้า และพนักงาน OUTSOURCE 
รวมกว่า 10,000 คน ที่จะกลับเข้าปฏิบัติงานในวันแรกต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วย ANTIGEN TEST KIT (ATK) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคน หรือมีผลตรวจโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เข้าพื้นที่

นอกจากนี้พนักงานทุกคนต้องได้การ
ฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะอยู่ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการคัดกรองด้วยประเมินสุขภาพ ตามแนวหลักการ THAI SAFE THAI และสุ่มตรวจด้วยการตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) เป็นประจำทุกสัปดาห์ ควบคู่กับการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการ UNIVERSAL PREVENTION เพื่อความปลอดภัยของตนเองและลูกค้าสูงสุด

ข่าว, เปิดห้าง, เดอะมอลล์ กรุ๊ป, ศูนย์การค้า, โควิด 19, ซูมซอกแซก

สำหรับมาตรการสาธารณสุขเชิงรุกในพื้นที่ครบทุกมิตินั้น ก่อนเปิดให้บริการทุกศูนย์การค้า 
ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ทำความสะอาด BIG CLEANING ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้ว 
ของศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า รวมถึงทำการอบฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศส่วนกลางด้วยรังสี UV 
พร้อมดำเนินการเรื่องระบบถ่ายเทอากาศภายในอาคาร มากกว่า 10 เท่าต่อชั่วโมง และตรวจวัดค่าปริมาณคลอรีนในน้ำคงเหลือไม่ต่ำกว่า 0.5 PPM นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่ศูนย์การค้าฯ ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ยังได้ติดตั้ง GUARD SHIELD ที่เคาน์เตอร์ต่างๆ, ติดตั้ง TABLE SHIELD บนโต๊ะอาหาร รวมทั้งมีบริการตู้อบฆ่าเชื้อ UV-C STERILIZING สำหรับอบฆ่าเชื้อสินค้าให้กับลูกค้า และ
เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังสร้างความมั่นใจในการใช้บริการด้วยการสร้างสังคมไร้สัมผัส TMG TOUCHLESS SOCIETY อาทิ TOUCHLESS PAYMENT การชำระเงินแบบไร้สัมผัส ผ่าน APP ของธนาคาร, TAP & GO, 
E-WALLET และ APP ต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและเกณฑ์ในการปฏิบัติเข้มข้นตามกรอบแนวทางมาตรการ ของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และคณะกรรมการกลุ่มการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทย 
ในการเปิดให้ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในด้านอื่นๆ อีกด้วย ได้แก่

• ผู้เข้ามาใช้บริการปฏิบัติตาม D-M-H-T-T (DISTANCING- MASK WEARING- HAND WASHING- TEMPERATURE- TESTING) พร้อมคัดกรองตัวเองผ่าน THAI SAFE THAI (TST) และแสดงให้ผู้รับบริการก่อนเข้าสถานประกอบการ
• ควบคุมจำนวนพนักงานและลูกค้า 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร ในสถานประกอบการ 
(กรมอนามัยใช้หลักเกณฑ์ 1 ต่อ 4 ตารางเมตร)
• กำหนดให้มีการจองการเข้ารับบริการผ่านทาง APPLICATION หรือ โทรศัพท์ หรือรับบัตรคิวล่วงหน้าในทุกธุรกิจของการบริการ
• เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสูง HIGH TOUCH AREA อย่างน้อยทุกๆ 1 ชั่วโมง (กรมอนามัยใช้หลักเกณฑ์ทุกๆ 2 ชั่วโมง)

ข่าว, เปิดห้าง, เดอะมอลล์ กรุ๊ป, ศูนย์การค้า, โควิด 19, ซูมซอกแซก

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้แก่ เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรี่ยม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พร้อมเปิดให้บริการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าตามปกติ รวมทั้งเปิดให้บริการร้านอาหาร โดยให้นั่งทานได้ 50% (งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน), ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เปิดให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อคน ต้องมีการนัดหมายก่อนเข้าใช้บริการ, 
ร้านนวด เปิดเฉพาะนวดเท้า, คลินิกเสริมความงาม ต้องมีการนัดหมายก่อนเข้าใช้บริการ โดยเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และเปิดให้บริการได้ถึงเวลา 20.00 น.

ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 20.00 น. หรือช้อปผ่านช่องทาง MONLINE.COM และ GOURMETMARKETTHAILAND.COM, แชทผ่าน M CHAT & SHOP, โทรสั่งผ่าน CALL TO ORDER, ช้อปสบายผ่าน LIVE PERSONAL SHOPPER เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสูงสุด อย่างเคร่งครัด มีความสะอาด ปลอดภัย มั่นใจได้ในทุกตารางเมตร และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้บริการด้วยหัวใจและมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.FACEBOOK.COM/THEMALLTHAILAND