วันที่ 30 มิ.ย.-18 ก.ค. 2564 ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน On-site ได้ที่สถานีกลางบางซื่อ

กรมการแพทย์ เปิดให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (ประตู 1) แบบ On-site เริ่ม 30 มิ.ย. – 18 ก.ค. 64 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันที่ 29 มิ.ย. 2564 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ด้วยกรมการแพทย์ได้เล็งเห็นปัญหาในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการการลงทะเบียนได้ ทำให้มีผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตกค้างเป็นจำนวนมาก และมีความห่วงใยในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคโควิด-19 และหากป่วยจะมีอาการรุนแรง จึงได้มีแนวทางปรับการให้บริการกับผู้สูงอายุ เพื่อให้การบริการสอดคล้องกับทุกช่วงวัย

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ซึ่งเกิดก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2489 โดยให้ลูกหลานหรือคนใกล้ชิดสามารถนำผู้สูงอายุมารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 โดยระบบบริการแบบ On-site ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ที่ประตู 1 และจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 30 มิ.ย. – 18 ก.ค. 2564 ระหว่างเวลา 09.30-18.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับผู้สูงอายุที่อายุน้อยกว่า 75 ปี (คือ 60-74 ปี) ขอให้จองเข้ารับบริการตามระบบปกติ ซึ่งช่องทางการจองสำหรับกลุ่มนี้จะประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

ข่าว, ฉีด, วัคซีน, โควิด 19, ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ, ผู้สูงอายุ, ซูมซอกแซก