ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 42,924,533 ราย เสียชีวิตแล้ว 1,154,761 ราย, รักษาหาย 31,666,683 ราย

• 5 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 8,827,932 ราย (กราฟขึ้น เฉลี่ย 8 หมื่นรายต่อวัน)
เสียชีวิต 230,068 ราย
2. อินเดีย ติดเชื้อ 7,863,892 ราย (กราฟลง เฉลี่ย 5 หมื่นรายต่อวัน)
เสียชีวิต 118,567 ราย
3. บราซิล ติดเชื้อ 5,381,224 ราย (กราฟขึ้นๆ ลงๆ ระหว่าง 2.5 หมื่นรายต่อวัน)
เสียชีวิต 156,926 ราย
4. รัสเซีย ติดเชื้อ 1,497,167 ราย (กราฟขึ้น เฉลี่ย 1.5 หมื่นรายต่อวัน)
เสียชีวิต 25,821 ราย
5. สเปน ติดเชื้อ 1,110,372 ราย (กราฟขึ้น เฉลี่ย 1.5-2 หมื่นรายต่อวัน)
เสียชีวิต 34,752 ราย

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

อิโดนีเซีย ติดเชื้อ 385,980 ราย (เฉลี่ย 4 พันรายต่อวัน)
เสียชีวิต 13,205 ราย
ฟิลิปปินส์ ติดเชื้อ 367,819 ราย ล่าสุด +1,635 ราย (เฉลี่ย 1.5-2 พันรายต่อวัน)
เสียชีวิต 6,934 ราย
พม่า ติดเชื้อ 43,788 ราย +592 ราย (เฉลี่ย 1.2 พันรายต่อวัน) เสียชีวิต 1,066 ราย

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 9.30 น. (25/10/2563)