“The Best Of Nakornpathom” วันส้มโอมณฑลนครชัยศรี และของดี 100 ปี นครปฐม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม, หอการค้าจังหวัดนครปฐม, เกษตรจังหวัดนครปฐม, สมาคมส้มโอไทย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม จัดงาน The Best Of Nakornpathom วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดี 100 ปี นครปฐม

เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าไฮไลท์ของจังหวัดนครปฐม ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นพร้อมเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรพบลูกค้าโดยตรง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา, วันส้มโอมณฑลนครชัยศรี, ซูมซอกแซก

ภายในงานพบกับบรรยากาศตลาดโบราณ ย้อนยุค มณฑลนครชัยศรี ลิ้มรสส้มโอหวานนครชัยศรี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Gi) เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีที่เดียวในโลก คุณภาพดีระดับส่งออกจากสวนส้มโอชื่อดัง อาทิ สวนไททวี(นครชัยศรี), สวนอภิสิทธิ์, สวนแม่สายใจ, สวนวิรัตน์, สวนอารีย์, สวนส้มวารุณีย์, สวนพิทักษ์ ที่การันตีความหวานกับส้มโอสายพันธุ์แท้ดั้งเดิมของนครชัยศรี ทั้ง 5 สายพันธุ์ ขาวพวง, ขาวหอม, ขาวแป้น, ข้าวน้ำผึ้ง และ ขาวทองดี

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา, วันส้มโอมณฑลนครชัยศรี, ซูมซอกแซก

ชิมเมนูเด็ดแปรรูปจากส้มโอ กว่า 30 ร้านค้า เช่น ยำส้มโอสูตรโบราณทรงเครื่อง, แยมส้มโอ, เปลือกส้มโอเชื่อม, น้ำส้มโอปั่น เป็นต้น

อีกทั้งรวบรวมร้านอาหารชื่อดังกว่า 100 ปี อาทิ ข้าวหลามแม่ลูกจันทร์, เจ๊เอ็งหมูแผ่น, เมี่ยงคำลำพญา, สมปองหมูหัน, เจ๊เตียวขนมจีนแกงป่า ขนมเปี๊ยะครูสมทรง, วุ้นคุณอุ๊, น้ำปลาหวานมะยม, ข้าวยำตำผลไม้ทรงเครื่อง, ครัวรสแซ่บนครปฐม และพลาดไม่ได้กับกุ้งเผาสดๆ จากฟาร์ม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา, วันส้มโอมณฑลนครชัยศรี, ซูมซอกแซก

พร้อมร่วมชมการประกวดหนูน้อยธิดาส้มโอ ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา