ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 6,176,245 ราย เสียชีวิตแล้ว 371,282 ราย, รักษาหาย 2,745,011 ราย

• 5 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,816,820 ราย (+ 23,290)
เสียชีวิต 105,557 ราย (+ 1,212)
2. บราซิล ติดเชื้อ 498,440 ราย (+ 30,102)
เสียชีวิต 28,834 ราย (+ 890)
3. รัสเซีย ติดเชื้อ 396,575 ราย (+ 8,952)
เสียชีวิต 4,555 ราย (+ 181)
4. สเปน ติดเชื้อ 286,308 ราย (+ 664)
เสียชีวิต 27,125 ราย (+ 280)
5. อังกฤษ ติดเชื้อ 272,826 ราย (+ 1,604)
เสียชีวิต 38,376 ราย (+ 215)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 2,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

อินเดีย ติดเชื้อ 181,827 ราย (+ 8,336)
เสียชีวิต 5,815 ราย (+ 205)
เปรู ติดเชื้อ 155,671 ราย (+ 7,386)
เสียชีวิต 4,371 ราย (+ 141)
ชิลี ติดเชื้อ 94,858 ราย (+ 4,220)
เสียชีวิต 997 ราย (+ 53)
แมกซิโก ติดเชื้อ 84,627 ราย (+ 3,227)
เสียชีวิต 9,415 ราย (+ 371)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 16.30 น. (31/5/2563)