“ซีอาร์จี อิ่มนี้เพื่อทีมแพทย์” มอบอาหารมื้อพิเศษแก่ รพ.จุฬา เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ 

ณัฐ วงศ์พานิช พร้อมด้วย ธนพล ธรรพสิทธิ์ และผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป หรือ ซีอาร์จี ร่วมส่งมอบอาหารกล่องจากแบรนด์ไทยเทอเรส และ อร่อยดี ในโครงการ “CRG อิ่มนี้เพื่อทีมแพทย์”

เพื่อเป็นกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ดูแลคัดกรองผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและประเทศไทยให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค พร้อมด้วย ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ และ นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์