บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ร่วมมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการ “BAB Is Back! กระตุ้นการท่องเที่ยว

มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ผสานความร่วมมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

เดินหน้าจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยรวมผลงานศิลปินนานาชาติ BAB Is Back! เพื่อสร้างสีสันให้วงการศิลปะ และ กระตุ้นการท่องเที่ยวไทย ในภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ การนำผลงานศิลปะร่วมสมัยที่นับเป็นหนึ่งใน ยุทธศาสตร์ Soft Power นำศิลปะและวัฒนธรรมมาดึงดูดนักท่องเที่ยว ณ หอศิลป์บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ (BAB BOX) ถนนวิทยุ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม พ.. 2563 เวลา 10.00 – 20.00 . โดยงานนี้เปิดให้ชมฟรี 

โดยการผสานความร่วมมือกัน ระหว่าง มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน รวมทั้งพันธมิตรอีกหลายภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานให้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ที่ผ่านมาผมได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจจากภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันผลักดันจนเกิดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติที่สร้างชื่อเสียงให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางเมืองศิลปะร่วมสมัยระดับโลก และยังผลักดันวงการศิลปะ กระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ เศรษฐกิจในหลายมิติอีกด้วย การใช้Soft Power อย่างศิลปะและวัฒนธรรมมาร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจยิ่ง

BAB IS BACK รวบรวมงานจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยและนานาชาติ จากเทศกาล บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ครั้งที่ผ่านมา กลับมาจัดแสดงอีกครั้ง ที่มีโจทย์สำคัญ คือ งานที่แสดง เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และ ความเป็นไทย เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นการท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม ในสภาวะการณ์ที่วุ่นวาย การได้หยุดพักและเข้ามาชมงานศิลปะที่สวยงาม ในพื้นที่ที่ปราศจากมลพิษ จะสามารถช่วยเติมพลังงานบวกให้กับทุกท่านได้

สามารถติดตามข่าวสาร และตารางการจัดกิจกรรมของงาน เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ครั้งที่ 2 (BAB 2020) เพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/Bkkartbiennale หรือ www.bkkartbiennale.com