การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ “ตอน พิเภกสวามิภักดิ์”

การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯตอน พิเภกสวามิภักดิ์ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2561  หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดแสดง โขน ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเป็นประจำทุกปี  และในปี 2561 นับเป็นวาระพิเศษคือการฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษของการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

โดยได้เลือกบทโขนรามเกียรติ์ ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ มาจัดแสดงตามรูปแบบโขนหลวง ซึ่งมีความสนุกสนานตระการตาไปกับทุกฉากการแสดงผสมผสานศิลปะการแสดงแบบประเพณีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว มีฉากสำคัญ เช่น ฉากเรือสำเภาริมฝั่งน้ำ, ฉากสนามรบ ฯลฯ

นำแสดงโดยศิลปินระดับแนวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และนักแสดงรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2561 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์
ทุกสาขา โทร. ๐๒-๒๖๒-๓๔๕๖ หรือ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 400, 600, 800, 1,000, 1,500 และ 1,800 บาท รอบนักเรียน นักศึกษา บัตรราคา 200 บาท (หยุดการแสดงทุกวันจันทร์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Khon Performance โขนพระราชทาน