Tag Archives: หนังสือการ์ตูน

กระทรวง พม. ชวนอ่านการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” ขอรับได้ฟรี! ลงชื่อผ่านเว็บไซต์ หรือโทรสายด่วน 1300  

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง