ยืนยันต้อง “ลงโทษ” ส.ส.ต้นเหตุงบ’63 สะดุด

เป็นอันว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ไม่เป็นโมฆะนะครับ แค่ต้องกลับไปลงมติกันใหม่ วาระ 2–3 ให้ถูกต้อง จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 5-4 เสียง เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่แล้ว

ซึ่งท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณ ชวน หลีกภัย ก็เร่งรีบดำเนินการทันที นัดประชุมเพื่อลงมติวาระ 2 และ 3 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ โดยจะเริ่มพิจารณาวาระ 2 กันใหม่ ตั้งแต่ชื่อร่าง พ.ร.บ.ไปจนถึงมาตราสุดท้าย

ทั้งนี้ จะดำเนินการไปตามขั้นตอนทุกอย่าง เช่น ส.ส.ที่เสนอคำแปรญัตติ และกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็น สามารถอภิปรายได้ตามกรอบเดิม และลงมติเป็นรายมาตราก่อนจะลงมติวาระ 3 ต่อไป

ถ้าไม่จบในวันที่ 13 ก.พ. ก็ต่อวันที่ 14 ก.พ. หรือ 15 ก.พ. จนแล้วเสร็จ และเมื่อเสร็จสิ้นครบถ้วนกระบวนการแล้วก็ให้ส่งร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ไปยังวุฒิสภาเพื่อประชุมพิจารณาต่อไปตามขั้นตอน

ซึ่ง ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ในโอกาสต่อมาว่า เมื่อวุฒิสภาพิจารณาเสร็จ ส่งกลับมาที่รัฐบาล ก็จะนำขึ้นกราบบังคมทูล และคาดว่าจะทูลเกล้าฯได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ผมก็ได้แต่หวังว่าท่าน ส.ส.ผู้ทรงเกียรติทั้งหลายคงจะไม่อภิปรายยืดเยื้อจนเกินเหตุจนการพิจารณาไม่แล้วเสร็จ และไม่สามารถนำขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ดังที่ ดร.วิษณุประมาณการไว้

เพราะเท่าที่ ส.ส.ขาดจิตสำนึก ขาดความรับผิดชอบบางท่าน ใช้วิธีเสียบบัตรแทนกัน จนเป็นเหตุให้ต้องนำร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มาลงมติกันใหม่ในวาระ 2-3 ทั้งๆ ที่เรื่องควรจบตั้งแต่เดือนก่อน กลับต้องยืดเยื้อมาจนถึงบัดนี้ นับว่าเสียเวลาไปโดยใช่เหตุอยู่แล้ว

ยังโชคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านตีความว่า ไม่โมฆะและให้มีการโหวตใหม่…ทำให้ไม่เสียเวลาจนเกินไปนัก

ฉะนั้นก็ขอให้ท่าน ส.ส.รีบประชุม รีบพิจารณา รีบมีมติ (โดยลงมติให้ถูกต้อง) อย่าทำให้เสียเวลามากไปกว่านี้เลย

ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเท่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ แต่ละวันแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านไปล้วนมีความหมายเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องการการเยียวยาในทุกๆ รูปแบบ ซึ่งรวมถึงการใช้จ่ายของภาครัฐ ในฐานะตัวยาสำคัญตัวหนึ่ง

นอกจากจะขอร้องให้ท่าน ส.ส.พิจารณาโดยรีบด่วนแล้ว ผมก็ขอฝากไปถึงส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะที่มีโครงการจะต้องดำเนินการจะต้องจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้รีบเตรียมการล่วงหน้าควบคู่ไปด้วย

ขั้นตอนใดที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจที่มีอยู่ก็ขอให้เตรียมการเอาไว้เลยให้พรั่งพร้อม พอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 กลายเป็น พ.ร.บ.ที่สมบูรณ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะได้ส่งเรื่องไปขอใช้เงินได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลานับหนึ่งกันใหม่

เมื่อขอร้องทุกฝ่ายให้เร่งมือกันผลักดันให้งบประมาณรายจ่ายปี 2563 คลอดออกมาเร็วที่สุด ลงมือใช้จ่ายและเกิดการหมุนเวียนโดยเร็วที่สุด เรียบร้อยแล้ว ก็คงต้องย้อนกลับไปที่ท่าน ส.ส.เจ้าปัญหา 2-3 ท่าน

แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ได้พิจารณาชี้โทษอะไรมาด้วย เพราะคงไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นนี้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเสียงข้างมากว่าการใช้สิทธิออกเสียงลงมติแทนกันนั้นเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต เป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็น ส.ส. ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในอาณัติมอบหมายของผู้ใดและ ฯลฯ

เมื่อการมาลงคะแนนหรือใช้สิทธิแทนกันเกิดขึ้นในวาระ 2 วาระ 3 ทำให้การลงมติใน 2 วาระนี้ไม่สมบูรณ์ ท่านจึงวินิจฉัยให้ดำเนินการใหม่เฉพาะ 2 วาระนี้

ส่วนบุคคลใดจะต้องรับโทษอย่างไรหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไป…ท่านสรุปไว้ในเอกสารแจกสื่อมวลชน

ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องกฎหมายและไม่มีเวลาถามไถ่ท่านผู้รู้ เพราะต้องรีบเขียนต้นฉบับวันนี้ แต่ด้วยสามัญสำนึกและเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปอีก จึงขอเสนอให้ผู้ที่มีอำนาจมีหน้าที่ที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้โปรดดำเนินการโดยเร่งด่วนเช่นกัน

เพราะถ้าไม่เอาผิดเอาโทษอะไรกันเลย ท่าน ส.ส. ผู้ไร้เกียรติ (บางคน) ก็อาจจะมีการส่งบัตรให้ ส.ส.อื่นๆ เสียบแทนกันอีกในวันหนึ่งวันใดข้างหน้า

สำหรับท่าน ส.ส.ผู้ก่อเหตุในกรณีนี้อย่าหาว่าผมใจร้ายจองเวรจองกรรมเลยครับ ความผิดของคุณคราวนี้มีผลทางเศรษฐกิจมากจริงๆ สมควรต้องรับโทษสถานใดสถานหนึ่งจึงจะสาสมครับ!

“ซูม”