Tag Archives: The Father

แอนโธนี ฮอปกินส์ กับ “สุดยอดบทบาทแห่งชีวิต” ใน “The Father”

แอนโธนี ฮอปกินส์ กับ “สุดยอดบทบาทแห่งชีวิต” ใน “The Father” ภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณตระหนักถึงปริศนาของการมีชีวิตอยู่สงกรานต์นี้ กลับบ้านที่ House สามย่าน