Tag Archives: Stonehill

ไทย “เจ้าภาพ” กอล์ฟโลก “ความขัดแย้ง” ที่ควรรู้ไว้

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เอง หนังสือพิมพ์หลายฉบับรวมทั้งหน้า 16 ของไทยรัฐ ซึ่งเป็นหน้าข่าวเกี่ยวกับสตรีและสังคมไฮโซของบ้านเราได้พร้อมใจกันนำเสนอข่าวใหญ่ข่าวหนึ่ง