Tag Archives: Spiral: From the Book of Saw

ตัวอย่างล่าสุด “Spiral: From the Book of Saw” จุดเริ่มต้นใหม่ของ “เกมฆ่า” ที่มันจะ “ตามล่า” เราไปทุกที่

สิ้นสุดการรอคอย! เพราะล่าสุดภาพยนตร์เรื่อง “Spiral: From the Book of Saw” ไม่ปล่อยให้แฟนๆ รอนาน ปล่อยตัวอย่างออกมาประกาศสนั่นโลกว่า “เกมเลือดบทใหม่ เริ่มขึ้นแล้ว” และจะเป็นเกมฆ่าครั้งใหม่ ครั้งใหญ่ ที่กำลังจะมาสร้างปรากฏการณ์ความโหดที่ต้องจดจำ