Tag Archives: SONIC THE HEDGEHOG 2

กลับมาอีกครั้งกับการผจญภัยของเจ้าเม่นสีน้ำเงิน “SONIC THE HEDGEHOG 2”

เม่นสีน้ำเงินตัวโปรดของโลกกลับมาแล้วสำหรับการผจญภัยระดับต่อไปใน “SONIC THE HEDGEHOG 2” หลังจากตั้งรกรากในกรีนฮิลส์