Tag Archives: Plant-based Food

Harvest Gourmet X DEAN & DELUCA รังสรรค์ 6 เมนูเพื่อสุขภาพจาก Plant based Food

ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป หนุ่มสาวยุคใหม่ไปจนถึงกลุ่มผู้สูงวัยหลายๆ คน เริ่มให้ความสนใจกับการเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน และหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช หรือ Plant-based Food ในแต่ละมื้อมากขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น