Tag Archives: Lost Recipe

แมริออท บอนวอย นำประเพณีดั้งเดิมของอาหารไทยที่ไร้กาลเวลากลับมาอีกครั้ง กับ “Lost Recipes”

แมริออท บอนวอย นำประเพณีดั้งเดิมของอาหารไทยที่ทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาเหล่านั้นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง กับซีรีส์ใหม่ “Lost Recipes” ซึ่งจะนำเสนอเมนูสูตรโบราณขนานแท้ จากทั่วทุกภาคของประเทศ