Tag Archives: JR East

มาเที่ยวแบบจุใจไปกับ JR EAST “รวม 6 ออนเซ็นกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ภูมิภาคโทโฮคุ”

เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ทั่วทั้งภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน ทำให้เกิดทิวทัศน์อันงดงามที่ให้อารมณ์ต่างไปตามแต่ละท้องที่