Tag Archives: Google

ลง “นะหน้าทอง” ไทยแลนด์ ให้ “เป็นที่รัก” ของ “ทั่วโลก”

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา “Google ประเทศไทย” แถลงข่าวที่มักแถลงเป็นประจำในวันสิ้นปีว่า เรื่องใดๆหรือหัวข้อใด? หรือถ้อยคำใดๆ ที่คนไทยเข้าค้นหามากที่สุดในปีนั้นๆ

ครบรอบ 20 ปี “วิกิพีเดีย” สุดยอด “สารานุกรม” ออนไลน์

ผมอ่านข่าวเล็กๆจากต่างประเทศข่าวหนึ่งเมื่อ 2 วันก่อน ทำให้ทราบว่า วันที่ 15 มกราคม 2021 หรือ 2564 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 20 ปีของ Wikipedia หรือเรียกในภาษาไทยแบบทับศัพท์ว่า “วิกิพีเดีย” แต่ก็มีคำขยายความไว้ด้วยว่า “สารานุกรมเสรี”