Tag Archives: Comirnaty

ไปฉีด “เข็ม 3” มาแล้วครับ! ได้ชื่อใหม่ “ไฟเซอร์” มาฝาก

ผมไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด–19 “เข็ม 3” หรือบูสเตอร์โดส (Booster Dose) มาเรียบร้อยแล้วครับ นับได้ 24 ชั่วโมงพอดิบพอดี ขณะที่เขียนต้นฉบับวันนี้…ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เจ้าประจำของผม เมื่อบ่าย 2 โมง วันอังคารที่ผ่านมา