Tag Archives: BGRIM

ผู้ถือหุ้น บี.กริม เพาเวอร์ ไฟเขียว ขยายวงเงินหุ้นกู้ 5 ปีนี้ เป็น 1 แสนล้าน เดินหน้าขยายพอร์ต “พลังงานทดแทน” ทั้งในและต่างประเทศ ก้าวสู่เป้าหมาย Net-Zero

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บี.กริม เพาเวอร์ รายได้ปี 2564 เติบโต 5.8% ลุยซื้อกิจการ ขยายกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกะวัตต์ พร้อมวางรากฐานสู่การเติบโตในอนาคต

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BGRIM เปิดเผยถึงผลประกอบการในปี 2564

บี.กริม เพาเวอร์ รับรางวัล Sustainability Disclosure Award 2 ปีซ้อน จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด  (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บี.กริม เพาเวอร์ จัดงาน CG Day 2021 ชูแนวคิด “การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี”

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM

บี.กริม เพาเวอร์ ปิดดีลซื้อหุ้น 80% “Huong Hoa Holding Joint Stock Company” เข้าถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานลม 48 เมกะวัตต์ ขยายการลงทุน “พลังงานทดแทน” ในเวียดนาม 

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด   (มหาชน)  หรือ BGRIM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จำกัด (บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 100%)

บี.กริม เพาเวอร์ รายได้ไตรมาส 3/64 โต หนุน 9 เดือนกวาดกำไร 2,228 ล้านบาท ลุยเพิ่มฐานลูกค้าอุตสาหกรรม เดินหน้าซื้อกิจการ-ลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด   (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยถึงผลประกอบการในช่วง 9 เดือนของปี 2564

บี.กริม เพาเวอร์ เดินหน้าขยายพอร์ต “พลังงานทดแทน” มุ่งสู่ Net Zero เข้าลงทุนใน reNIKOLA บริษัทพลังงานทดแทนที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่นในมาเลเซีย

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า

ผู้ถือหุ้น BGRIM ไฟเขียวแต่งตั้ง “เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์” เป็นกรรมการบริษัท พร้อมจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 63 อีกหุ้นละ 0.30 บาท กําหนดจ่ายวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

BGRIM สร้างประวัติศาสตร์ COD โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ประเทศกัมพูชาเป็นผลสำเร็จ พร้อมเดินหน้าขยายลงทุนสู่เป้าหมายผลิตไฟฟ้า 7,200 เมกะวัตต์ ในปี 2568

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัด (บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 100%) ได้เข้าถือหุ้นสัดส่วน 100% ในบริษัท เรย์ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)

“คาโรลีน ลิงค์” รับรางวัล ผู้นำองค์กรสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ ในงาน WEPs Awards 2020 โดย UN Women ย้ำนโยบาย บี.กริม มุ่งเพิ่มศักยภาพ ส่งเสริมการมีบทบาทของผู้หญิง 

นางสาวคาโรลีน ลิงค์ กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘BGRIM’ เป็น 1 ใน 2 สตรีนักธุรกิจไทยที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลรองชนะเลิศ ผู้นำองค์กรที่สนับสนุนและชูความเสมอภาคทางเพศ สาขา Leadership Commitment ในงาน Asia – Pacific Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards 2020