Tag Archives: Bangkok River Festival 2021

ไทยเบฟ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ สานต่อประเพณีอันดีงามของไทย “Bangkok River Festival 2021” ครั้งที่ 7 

“Bangkok River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” สานต่อเทศกาลวัฒนธรรมอันดีงามที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง ที่จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “วันเพ็ญ เย็นใจ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 บนพื้นที่จัดงาน 8 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร