Tag Archives: B Grim

BGRIM ปรับทัพทีม “ผู้บริหารระดับสูง” ดัน นพเดช กรรณสูต ขึ้นแท่นดูแลหน่วยงานใหม่ คุมการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน พร้อมตั้ง CFO คนใหม่ มุ่งเป้าสู่การเติบโตระยะยาว

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และแต่งตั้งกรรมการจัดการ