Tag Archives: 82 ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้

หนังสือ “82 ปี สุนทราภรณ์” ฝากไว้เป็น “อนุสรณ์” (8 เล่ม)

ผมปฏิบัติตามคำแนะนำของ ศบค. Work From Home นั่งเขียนต้นฉบับที่บ้านแล้วส่งแฟกซ์เข้าโรงพิมพ์มาเกือบครึ่งปี…นานๆ จะแวะเข้ามาดูเอกสารที่โต๊ะเสียทีหนึ่ง