Tag Archives: 8ปี

“8 ปี” จบสวยที่ “ศาล” ประเทศ “เดินหน้า” ต่อไป

ผมรับทราบข่าวศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องที่สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จะสิ้นสุดลงตามมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังใช้อยู่นี้หรือไม่? เมื่อเวลา 13.32 น. ของวันพุธที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา