Tag Archives: 50 ปีประเทศไทย

บันทึก “50 ปีประเทศไทย” คำเตือนก่อนเดินสู่อนาคต

ผมเพิ่งอ่านหนังสือจบไปอีกเล่มหนึ่ง บังเกิดความประทับใจจนต้องหยิบมาเขียนถึงในวันนี้ เพื่อขอบคุณคณะผู้จัดทำหนังสือและสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนที่ส่งผลให้เกิดหนังสือที่เป็นประโยชน์อย่างมากอีกเล่มหนึ่งสำหรับประเทศไทยเรา