Tag Archives: 5 ธันวาคม

“วันพ่อแห่งชาติ” 2566 ควรทำอะไรบ้าง? วันนี้

วันนี้ (5 ธันวาคม 2566) เป็นวันหยุดที่สำคัญยิ่งวันหนึ่งของพวกเราชาวไทย เพราะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ควบคู่ไปกับการเป็น “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ” ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นมา

“วันพ่อ” + “วันชาติ” ควรทำอะไรบ้างวันนี้?

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกๆ ปี เป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับปวงชน ชาวไทยมาไม่น้อยกว่า 76 ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489

“เหลืองทั้งแผ่นดิน” อีกครั้ง “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวา 2563

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านแถลงไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ในช่วงวันที่ 1–6 ธันวาคม 2563 นี้ รัฐบาลจะจัดงาน “วันชาติ” “วันพ่อแห่งชาติ” และวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้นพร้อมๆ กัน