Tag Archives: “4 กรกฎาคม 2566” 4th of July แบบไทย

“4 กรกฎาคม 2566” 4th of July แบบไทยๆ

วันนี้ 4 กรกฎาคม เป็นวันโด่งดังระดับโลกวันหนึ่ง โดยเฉพาะที่อเมริกา เขาเรียกว่า วัน “Fourth of July” หรือวันประกาศอิสรภาพของ 13 รัฐ ที่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อ 4 ก.ค. ปี ค.ศ.1776 หรือ 247 ปีที่แล้ว