Tag Archives: 3 หมื่นชีวิต

ส่งแรงใจไป “อิสราเอล” ถึง “แรงงานไทย” 3 หมื่นชีวิต

ผมขอร่วมในการส่งแรงใจไปถึงพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลที่มีจำนวนร่วมๆ 3 หมื่นคน และประมาณเกือบ 5 พันคน ที่อยู่ใกล้ฉนวนกาซา หรือบริเวณตอนใต้ของอิสราเอลที่เป็นจุดเกิดเหตุใหญ่ จากการโจมตีของกลุ่มฮามาสอย่างไม่มีใครคาดคิดเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว