Tag Archives: ​ 150 ปี

รำลึก “150 ปี” หลวงปู่โต “สมเด็จฯ” คู่แผ่นดิน “สยาม”

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา มีพิธีเปิดงานนิทรรศการ “แห่งความศรัทธา” ที่น่าสนใจอย่างยิ่งงานหนึ่ง ณ ศูนย์การค้า MBK CENTER ปทุมวัน…ได้แก่ งาน “150 ปีพุฒาจารย์โต สมเด็จฯ คู่แผ่นดินศรีรัตนโกสินทร์” เพื่อเฉลิมฉลองอดีตสมณะผู้เป็นที่เคารพนับถือยิ่งรูปหนึ่งของสยามประเทศ