Tag Archives: 1 ล้านคน

รมว.วธ. ประเดิมภารกิจแรก ฉลองมรดกโลกศรีเทพเข้าชม 1 ล้านคน

“สุดาวรรรณ” รมว.วธ. ประเดิมภารกิจแรกยิ่งใหญ่ ฉลองมรดกโลก ศรีเทพ คนเข้าชม ล้านกว่าคน เน้นย้ำ ยกระดับ ขยาย งานวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจหนุนท่องเที่ยวไทยทั่วประเทศ