Tag Archives: ไหว้พระ 9 วัด

ไหว้พระ “ปีใหม่” 2566 ถนนทุกสายสู่ “วัดพระแก้ว”

ข้อเขียนต้อนรับปีใหม่ของผมที่ช่วงหลังๆ นี้กลายเป็นข้อเขียนประเพณี คือจะต้องเขียนถึงทุกๆ ปี เพื่อบันทึกเอาไว้ เสมือนเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์เล็กๆ น้อยๆ ของบ้านเมืองเราไปด้วย…คือข้อเขียนว่าด้วยการ “ไหว้พระ 9 วัด” ในช่วงปีใหม่นั่นแหละครับ

ไหว้พระปีใหม่ไม่เหงา ทัวร์จีน+ทัวร์พม่าแน่นขนัด

หลายๆ ปีมานี้นับตั้งแต่มีประเพณีนิยม “ไหว้พระ 9 วัด” เกิดขึ้นในวันปีใหม่ ผมมักจะออกจากบ้านไปร่วมประเพณีกับเขาด้วยเสมอๆ