Tag Archives: ไฟป่า

คิดถึง “มนต์เมืองเหนือ” ในยุคเมืองไทยยังไม่มี PM 2.5

ขณะที่ผมนั่งเขียนต้นฉบับวันนี้เมื่อบ่ายแก่ๆ ของวันเสาร์ที่ 8 เมษายนนั้น เว็บไซต์ www.iqair.com ซึ่งทำหน้าที่บันทึกและรายงานสภาพมลภาวะในอากาศของเมืองต่างๆ ทั่วโลกยังคงรายงานว่า “เชียงใหม่” ไทยแลนด์ เป็นแชมป์ “ฝุ่นพิษ” อยู่เหมือนเดิม