Tag Archives: ในหลวง ร.9

วันพ่อแห่งชาติ 2563 จากใจ “พสกนิกร” ทั่วไทย

ผมก็เหมือนคนไทยอายุเกิน 70 ปี ของประเทศนี้ ที่สามารถจะกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า เรามี “พ่อ” อยู่ 2 คน พ่อคนแรกก็คือ “พ่อบังเกิดเกล้า” ผู้ให้กำเนิดแก่เรานั่นเอง…สำหรับพ่อคนที่สองก็คือ “พ่อของแผ่นดิน”…พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช รัชกาลที่ 9 ที่พสกนิกรชาวไทยพร้อมใจกันถวายสมัญญานี้ให้แก่พระองค์ท่าน