Tag Archives: โอมาน

#Save “ปลาทู” ไทย อย่าให้เป็นแค่ “ความฝัน”

เมื่อวานนี้ผมเขียนถึงการรับประทานปลาทู “โอมาน” ซึ่งเป็นหนึ่งในปลาทู “อิมพอร์ต” หรือปลาทู “นำเข้า” ที่มีการสั่งเข้ามาชดเชยการบริโภคปลาทูของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นแต่จับปลาทูในอ่าวไทยของเราเองได้น้อยลงในช่วงหลังๆ

บันทึกวันกิน “ครั้งแรก” ในชีวิต นํ้าพริกไทย + “ปลาทู” โอมาน

ผมเขียนเล่าไว้ในคอลัมน์ “ซูมซอกแซก” ในไทยรัฐฉบับวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ว่า ผมเพิ่งไปทัวร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับท่านอาจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา…เมื่อสัปดาห์ก่อนโน้น และบังเกิดความประทับใจอย่างยิ่ง จึงตั้งใจจะเขียนเรื่องซอกแซกเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาสัก 2-3 อาทิตย์